Tłumaczenie przysięgłe wydruków bankowych

0
3965
tłumaczenia przysięgłe

Ubieganie się o kredyt w Polsce, będąc jednocześnie zatrudnionym za granicą to częsta sytuacja wśród polskich imigrantów. Dzieje się tak, ponieważ wielu rodaków nie ma zamiaru osiedlać się za granicą na stałe – chcą oni zgromadzić kapitał na zakup nieruchomości lub start własnej działalności. Decydując się na zaciągnięcie zobowiązania w Polsce, konieczne będzie przedłożenie stosownych dokumentów potwierdzających zdolność kredytową. Te z kolei powinny być poddane tłumaczeniu poświadczonemu (pot. przysięgłe, uwierzytelnione) z języka obcego na polski.

Czym są wydruki bankowe?

Wydruki bankowe to stosunkowo nieprecyzyjne pojęcie, które może oznaczać dwie grupy dokumentów. Pierwszą z nich są wyciągi z konta, czyli podsumowanie operacji z danego rachunku bankowego w określonym czasie. Wyciągi z konta mogą mieć charakter podsumowania uznań i obciążeń, jak również mogą prezentować szczegółowy zapis transakcji. Drugi sposób interpretacji tego pojęcia rozważa wszelkie dokumenty o charakterze finansowym, które potwierdzają zdolność kredytową danej osoby lub podmiotu. Tutaj, poza wyciągami z konta, znajdziemy także szereg innej dokumentacji, jak na przykład odcinki renty, zagraniczny odpowiednik PITów, zaświadczenie z odpowiednika ZUS o niezaleganiu ze składkami czy raporty monitów finansowo-kredytowych.

Przygotowując się do rozpoczęcia procedury kredytowej, należy zasięgnąć informacji u doradcy kredytowego na temat pożądanych dokumentów. Warto zawczasu uprzedzić, iż dokumenty te będą dostępne w języku obcym – wówczas konsultant wskaże nam te dokumenty lub fragmenty tekstu, które powinny zostać obowiązkowo poddane tłumaczeniu. Sprawa okaże się zdecydowanie prostsza, jeśli zdecydujemy się na zaciągnięcie kredytu w tym banku, z którego na co dzień korzystamy i na który trafia nasza wypłata. Samo wygenerowanie dokumentu w postaci wyciągu z konta jest niezwykle proste, szybkie i bezpłatne – wystarczy zalogować się do bankowości elektronicznej naszego rachunku, wybrać okres, z którego chcemy uzyskać wyciąg, a następnie pobieramy przygotowany dokument i wydrukowany zanosimy do tłumacza. Jeżeli dokument ten zamówimy przez infolinię lub osobiście w banku, musimy liczyć się z faktem naliczenia opłaty za dokonanie czynności.

Tłumaczenie przysięgłe wydruków bankowych

Pytanie, które zapewne rodzi się w głowach wielu kredytobiorców, dotyczy dokumentów do tłumaczenia. Które z nich należy przetłumaczyć oraz którą metodę wybrać – przysięgłą czy standardową? Odpowiedź na pierwsze pytanie pojawiła się w artykule dotyczącym procedury zaciągania kredytu w Polsce w przypadku pracy za granicą. Dla przypomnienia: obowiązkowemu tłumaczeniu podlegać będą umowy z obecnym pracodawcą, zaświadczenia o zarobkach w postaci stosownego wydruku z kadr lub historii rachunku bankowego, pełna historia rachunku za okres 3 lub 6 miesięcy, raport wydawany przez zagraniczny odpowiednik BIK oraz zeznanie podatkowe wraz z korektami. Nie trzeba natomiast tłumaczyć dowodu osobistego ani dokumentu międzynarodowego umożliwiającego swobodne poruszanie się po terytorium danego państwa.

Czy klient ma swobodę co do wyboru formy tłumaczenia, tj. pomiędzy tłumaczeniem zwykłym a przysięgłym? Nie – bank będzie wymagać wykonania tłumaczenia przysięgłego, ponieważ tylko taki dokument zostanie uznany za wiarygodny, przetłumaczony zgodnie ze sztuką. Tłumaczenia samodzielne oraz „nieprzysięgłe” zostaną przez bank zwrócone z prośbą o wykonanie stosownych czynności u uprawnionego tłumacza. Warto też postarać się o oryginały dokumentów do tłumaczenia, a jeśli nie chcemy zostawiać podstawowego egzemplarza dokumentów u tłumacza, wówczas warto je zabrać celem wykonania uwierzytelnienia odpisu. Dokumenty będące kopią niepoświadczoną mogą być odrzucone przez bank, który podda w wątpliwość autentyczność danego wydruku.

Kiedy przetłumaczone wydruki bankowe okażą się pomocne?

Tłumaczenia wydruków bankowych okazują się pomocne nie tylko w sytuacji, gdy chcemy zaciągnąć zobowiązanie kredytowe – istnieje kilka innych sytuacji, w których tłumaczenia dokumentacji okażą się niezbędne. Zaistnienie każdej z nich jest tak samo prawdopodobne, dlatego warto mieć na uwadze możliwość skorzystania z usług tłumacza przysięgłego. Wśród takich sytuacji warto wskazać poniższe przykłady:

  • Złożenie reklamacji lub zawiadomienie o poszkodowaniu w wyniku awarii – niekiedy zdarza się sytuacja, że bank niesłusznie nałoży na nas opłatę za transakcję w sklepie czy w internecie. Wówczas powinniśmy wykonać tłumaczenie tych transakcji, które zostały nieprawidłowo rozliczone, a następnie z przetłumaczonym dokumentem możemy rozpocząć procedurę reklamacyjną;
  • Ubieganie się o wizę – praktycznie każdy kraj, który stawia przed nami wymóg posiadania wizy, oczekuje także tego, iż posiadamy stosowne środki do życia pozwalające na normalne funkcjonowanie za granicą. Niekiedy konieczne jest przedłożenie przetłumaczonego wydruku bankowego celem potwierdzenia obecności majątku, który pozwoli na godziwe poruszanie się po terenie kraju;
  • Zagraniczna kontrola podatkowa – prowadząc firmę na terenie Unii Europejskiej i spełniając normy jurysdykcyjne przepisów międzynarodowych (np. ustawa CRS), musimy być przygotowani na zagraniczne kontrole ze strony organów podatkowych. Przetłumaczony wydruk bankowy może stanowić dowód księgowy potwierdzający datę oraz okoliczności zdarzenia księgowego;
  • Przygotowanie dowodów w sprawie sądowej – bywają też takie sytuacje, w których padamy ofiarą rozmaitych oszustw, wyłudzeń i kradzieży. Jeżeli przygotowujemy się do rozprawy sądowej, która dotyczy m.in. udowadniania zaistnienia pewnych transakcji, musimy przygotować tłumaczenia wydruków bankowych celem przedłożenia ich jako materiał dowodowy w sądzie.
Rate this post