Charakterystyka tłumaczeń technicznych – jak wybrać tłumacza?

0
4207
kwalifikowany podpis elektroniczny

W dzisiejszych czasach postęp techniczny oraz technologiczny dokonuje się każdego dnia. Na naszych oczach powstają coraz nowsze i lepsze modele sprzętów RTV i AGD, urządzeń mobilnych, samochodów, nie wspominając już o innowacyjnych systemach umożliwiających pozyskiwanie energii odnawialnej. Aby móc korzystać z nowoczesnych rozwiązań technologicznych, należy być na bieżąco z informacjami ze świata nauki i techniki. W tym wypadku niezwykle ważną rolę odgrywają profesjonalni tłumacze techniczni.

Tłumaczenia techniczne określane inaczej mianem tłumaczeń specjalistycznych, wykonywane są przez odpowiednio wykwalifikowane osoby, które wykazują się doskonałą znajomością zarówno języka obcego, jak i specyfiką danej branży. Wbrew pozorom nie da się poprawnie przetłumaczyć instrukcji obsługi bez dźwigu budowlanego bez rozumienia zastosowania i funkcjonowania sprzętu, znajomości aktualnie obowiązujących przepisów oraz stosowanego języka technicznego.

Specyfika tłumaczeń technicznych

Jedną z najbardziej charakterystycznych cech tekstów technicznych jest ich specyficzna terminologia, duża powtarzalność i precyzyjność. Wynika to z tego, że często są one tworzone według określonego wzorca, zgodnie z aktualnie obowiązującymi normami i przepisami prawa. Między innymi to właśnie z tego względu tłumacz nie może pozwolić sobie na swobodę i inwencję twórczą, posługując się jedynie wyrazami bliskoznacznymi. W tym konkretnym przypadku bardziej niż talent pisarski liczy się dokładność i rzetelność tłumacza. Dla przykładu nazwa i działanie danego elementu budowy czy właściwości fizycznych jednej substancji chemicznej za każdym razem powinna być tak samo tłumaczona, dzięki czemu do przygotowywanej dokumentacji nie wkradnie się chaos terminologiczny, a cała treść będzie spójna i zrozumiała dla czytelnika.

Jeżeli chodzi o dokumenty techniczne, to tutaj najczęściej przekłada się instrukcje obsługi, instrukcje montażu, specyfikacje techniczne itp. Kupując sprzęt RTV lub meble, w kartonie znajduje się również ulotka bądź książeczka, która w swojej treści zawiera ważne informacje dotyczące zasady działania, funkcji, zastosowania, konserwacji itp. nowo nabytego urządzenia. Z reguły jest ona przygotowana w kilku językach, według ściśle określonego schematu, zaopatrzona dokładnie takimi samymi ilustracjami.

Innymi rodzajami często tłumaczonych testów są także dokumentacje naukowo-techniczne z branży np. architektonicznej oraz dokumenty konstrukcyjne, które składają się nie tylko z części opisowej, ale także i graficznej, chodzi tutaj oczywiście o rysunki techniczne, tabele i wykresy. Przygotowane tłumaczenie techniczne powinno zawierać perfekcyjnie przełożoną treść części opisowej oraz innych elementów takich jak oznaczenia widniejące na schematach, legendach czy planach. Co więcej, w przypadku dokonywania tłumaczeń katalogów produktów, osoba zajmująca się przekładem powinna także pamiętać o zachowaniu układu graficznego strony, dzięki temu stworzone foldery niezależnie od wybranej wersji językowej będą wyglądały identycznie. W takich sytuacjach tłumacze techniczni najczęściej podejmują współpracę z doświadczonym grafikiem bądź specjalistą DTP.

Kolejnym rodzajem tekstów technicznych są dokumenty SIWZ – specyfikacja istotnych warunków zamówienia, które są niezbędne podczas przetargów. Osoba zajmująca się ich przekładem powinna być zaznajomiona z przepisami prawa zamówień publicznych.
W dzisiejszych czasach tłumaczenia techniczne bardzo często przygotowuje się na potrzeby wystaw, w których trakcie publiczności prezentowane są najnowsze technologie oraz dla mediów np. do programów telewizyjnych o charakterze naukowo-technicznym.

Jakie cechy powinien posiadać dobry tłumacz techniczny?

Dobry tłumacz techniczny to przede wszystkim osoba doświadczona, która wyróżnia się nie tylko idealną znajomością języka obcego i ojczystego, ale także specyfikacją danej branży oraz charakterystycznej terminologii. Dla przykładu angielskie słowo „dressing” może odnosić się do wielu różnych branż np. kulinarnej (sos), medycznej (opatrunek), modowej (ubieranie się), rolniczej (zaprawianie nasion) itp. Posiadanie odpowiedniej wiedzy merytorycznej pozwala tłumaczowi stworzyć dokładny i zrozumiały przekład, który będzie zawierał stosowne odpowiedniki danego określenia.

Zawodowi tłumacze techniczni bardzo często korzystają również ze specjalistycznego oprogramowania, ułatwiającego przygotowanie przekładu. Chodzi tutaj oczywiście po popularny CAT, czyli computer-assisted translation. Program ten nie tylko wykrywa błędy językowe, ale też i często powtarzające się wyrazy lub zwroty, po czym podpowiadają jaki odpowiednik został wykorzystany już wcześniej. Dodatkowo pozwalają one na tworzenie własnych słowniczków oraz baz terminologicznych.

Komu najlepiej zlecić wykonanie tłumaczenia technicznego?

Przygotowaniem tłumaczenia specjalistycznego powinna zająć się osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje oraz wiedzę z zakresu danej branży, której dotyczy treść przekładanego tekstu. Jak się okazuje, znajomość języka to nie wszystko. Ukończenie szkoły wyższej o kierunki filologicznym nie gwarantuje sukcesu, dlatego też tłumaczami technicznymi nieraz zostają osoby posiadające tytuł inżyniera, które na co dzień mają styczność z zagranicznymi kontrahentami. Do tej grupy należy zaliczyć również osoby, które podejmowały studia za granicą, dzięki czemu rewelacyjnie posługują się one językiem specjalistycznym, co gwarantuje stworzenie wysokiej jakości, profesjonalnego tłumaczenia.

Jeżeli zależy nam na tym, aby tekst techniczny został przetłumaczony w sposób poprawny, to warto w tej sytuacji rozważyć możliwość skorzystania z oferty wybranego biura tłumaczeń, które zatrudnia doświadczonych tłumaczy specjalizujących się w danej branży.

Rate this post