Jaka jest różnica pomiędzy tłumaczeniem zwykłym a tłumaczeniem uwierzytelnionym?

0
4568
tłumaczenie przysięgłe dokumentów

Każdego dnia, podczas wykonywania prostych codziennych czynności spotykamy się z różnymi przekładami, np. w trakcie czytania książki zagranicznego autora lub oglądania filmów z udziałem lektora itp. Podjęcie decyzji o wyjeździe za granicę, w celu znalezienia lepszej pracy, wiąże się z koniecznością przetłumaczenia na język obcy nie tylko CV i listu motywacyjnego, ale także i wielu innych dokumentów. W takiej sytuacji, warto wiedzieć, z jakiego rodzaju tłumaczenia należy skorzystać. Jesteś ciekaw czym różni się tłumaczenie zwykłe od uwierzytelnionego? Podpowiadamy.

O tłumaczeniu zwykłym mówimy wówczas, kiedy dotyczy on przekładu treści nieformalnych. W tym wypadku dokumenty przetłumaczone zostają przez wykwalifikowanego tłumacza, który do perfekcji opanował zarówno znajomość danego języka obcego, jak i ojczystego. Tłumaczenie zwykłe może przybierać formę ustną lub pisemną. Tłumaczenia zwykłe ustne z reguły przeprowadzane są w trakcie konferencji biznesowych, przyjęć firmowych, spotkań autorskich, a także rozmów nieformalnych prowadzonych pomiędzy osobami prywatnymi. Z kolei tłumaczenia zwykłe pisemne to przede wszystkim przekład różnego rodzaju opowiadań, ulotek, arkuszy marketingowych itp.

Tłumaczenia uwierzytelnione

Tłumaczenia uwierzytelnione, określane często mianem tłumaczeń przysięgłych (poświadczonych), jak sama nazwa wskazuje, wykonywane są wyłącznie przez osobę posiadającą do tego celu odpowiednie kwalifikacje oraz uprawnienia. Tłumaczone treści mają charakter formalny, w związku z czym ich przekładem zajmuje się tłumacz przysięgły, który zdał specjalistyczny egzamin nadzorowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości, a następnie został zaprzysiężony, wpisany na oficjalną i ogólnie dostępną listę tłumaczy przysięgłych. Ponadto tłumacz przysięgły posiada urzędową pieczęć, którą wykorzystuje w celu poświadczenia sporządzonego tłumaczenia pisemnego. Podobnie jak tłumaczenia zwykłe, tłumaczenia uwierzytelnione mogą również przybierać formę ustną bądź pisemną.

tłumaczenia przysięgłe angielski KrakówTłumaczenia uwierzytelnione to przekłady ważnych dokumentów wystawionych przez różnego rodzaju instytucje urzędowe. Dotyczy to między innymi aktu urodzenia dziecka, aktu małżeństwa, umowy notarialnej, świadectwa ukończenia szkoły, zaświadczenia o zameldowaniu, paszportu, dowodu osobistego, pełnomocnictwa itp. Tłumacz przysięgły zajmuje się dokładnym przekładem treści danego dokumenty, opisem wszystkich elementów tekstu, które nie są tekstem np. pieczęci, podpisów, znaków wodnych, znaczków skarbowych. Na każdej stronie przetłumaczonego dokumentu widnieje czytelny podpis oraz pieczęć tłumacza przysięgłego. Co więcej, dokumentacja zawiera także adnotację dotyczącą tego, czy tłumaczenie przygotowane zostało na podstawie oryginału, kopii lub odpisu.

Z tłumaczeniem uwierzytelnionym ustnym najczęściej do czynienia mamy w przypadku przesłuchiwania świadków, rozpraw sądowych, zawierania umów notarialnych oraz ślubów cywilnych.

Informacja o każdym wykonanym tłumaczeniu uwierzytelnionym zostaje odnotowana w specjalnym rejestrze – repetytorium czynności tłumacza przysięgłego.

W jakich sytuacjach konieczne jest tłumaczenie uwierzytelnione?

Tłumaczenie uwierzytelnione stosowane jest w sytuacji, kiedy przekład musi mieć moc prawną. Takie dokumenty przedstawiane są zazwyczaj w urzędach, sądach, bankach itp. Jest ono wymagane w przypadku składania wniosku o zasiłek rodzinny, o pozwolenie na pobyt stały, czy też ulgę podatkową w zagranicznych instytucjach urzędowych.
Dowody rejestracyjne samochodów sprowadzanych z zagranicy, akty urodzenia osób urodzonych w innym kraju również muszą zostać przełożone przez licencjonowanego tłumacza przysięgłego.

Czym powinien wyróżniać się dobry tłumacz?

Dobry tłumacz to osoba, która do perfekcji opanowała znajomość języka obcego, zapoznając się tym samym z kulturą danego państwa. Oprócz tego tłumacz powinien doskonale władać językiem ojczystym. Chęć ciągłego doskonalenia dotychczas zdobytych umiejętności, ciekawość świata, otwartość na innych ludzi – to najważniejsze cechy dobrego tłumacza.

Z racji tego, że wzrasta zapotrzebowanie na tzw. tłumaczenia specjalistyczne, czyli takie ściśle powiązane z konkretną branżą np. medyczną, informatyczną lub budowlaną, to osoba dokonująca przekładów tego typu treści, powinna dysponować odpowiednią wiedzą z danej dziedziny. Wskazana jest również znajomość słownictwa branżowego, co pozwoli na stworzenie profesjonalnych tłumaczeń. Świetnym przykładem są tutaj tłumacze przysięgli, którzy muszą wykazać się dobrą znajomością aktualnie obowiązujących przepisów prawa.

Odpowiedzialność zawodowa tłumacza przysięgłego

Wykonywanie zawodu zaufania publicznego, zawsze wiąże się z dużą odpowiedzialnością. Obowiązki, wymagania oraz metodyki postępowania tłumaczy przysięgłych zawarte są w Ustawie z dnia 25 listopada 2004. o zawodzie tłumacza przysięgłego. Znajdziemy tam adnotację odnoszącą się między innymi do pełnienia powierzonych zadań w sposób rzetelny i bezstronny, a także do zachowania w tajemnicy ważnych faktów, z którymi zaznajomił się, przygotowując tłumaczenie uwierzytelnione.

Tłumacz przysięgły powinien działać w sposób nad wyraz dokładny i skrupulatny. Należy pamiętać, że w tym wypadku od jakości przygotowanego tłumaczenia, zarówno pisemnego, jak i ustnego zależy czyjeś dobro. Świetnym przykładem są tutaj rozprawy sądowe oraz przesłuchania świadków – jeden mały błąd może przyczynić się do wydania niekorzystnego wyroku.

Tłumacz, który wypełnia swoje obowiązki niezgodnie z treścią zawartej ustawy oraz obowiązujących przepisów prawa może zostać ukarany. W zależności od powagi sytuacji nałożona kara może mieć postać upomnienia, nagany, kary pieniężnej, zawieszenia, a w skrajnych przypadkach nawet i pozbawieniem tłumacza przysięgłego prawa do wykonywania zawodu.

Rate this post