Tłumaczenie dokumentów na język norweski – kiedy potrzebne?

0
4145
Tłumaczenia poświadczone podpisem elektronicznych

Mieszkasz w Norwegii? Pamiętaj, że załatwiając sprawy w miejscowym urzędzie, będziesz musiał przedstawić dokumenty z Polski. Przedtem jednak konieczne będzie ich przetłumaczenie.

Jak się okazuje wielu Polaków mieszkających za granicą ma z tym problem. Pani Ania pisze: „Jako matka dwójki dzieci postanowiłam złożyć wniosek o zasiłek rodzinny, standardowo dołączyłam do dokumentów polski akt urodzenia. Niestety, potem dowiedziałam się, że muszę dosłać do urzędu tłumaczenie dokumentacji, co znacznie wydłużyło proces rozpatrywania wniosku„.

Takich historii jak ta jest wiele. Polscy obywatele, którzy podjęli decyzję o zamieszkaniu w Norwegii, często zapominają o tym, by składane w urzędzie dokumenty były dodatkowo przekładane na język angielski bądź norweski.

Jakie dokumenty urzędowe należy tłumaczyć?

Zgodnie z zasadami norweskiego prawa każdy dokument sporządzony w języku polskim powinien zostać przetłumaczony na język norweski, angielski, szwedzki lub duński. Niemniej jednak miejscowe urzędy akceptują również dokumentację w innym języku, oczywiście zależy to od indywidualnego charakteru danej sprawy oraz wymogów nakładanych przez daną placówkę.

Oprócz tłumaczeń zwykłych urzędy mają prawo wymagać od petenta dostarczenia tłumaczeń uwierzytelnionych z pieczęcią tłumacza przysięgłego.

Jakie dokumenty przekładane są najczęściej? Tutaj wyróżnić należy między innymi:

– akty urodzenia,
– akty małżeństwa,
– umowy o pracę,
– dokumentacja bankowa,
– dokumentacja medyczna,
– dokumentacja sądowa,
– dokumentacja ubezpieczeniowa,
– różnego rodzaju inne urzędowe zaświadczenia np. potwierdzenie zameldowania na pobyt stały.

Co z dokumentami na drukach unijnych?

Wbrew pozorom nie wszystkie dokumenty wymagają przetłumaczenia na język obcy. Zaliczyć do nich należy tzw. druki unijne, które akceptowane są nie tylko w Norwegii, ale jak sama nazwa wskazuje, także w pozostałych krajach przynależących do Unii Europejskiej. Są to pisma przygotowywane zgodnie ze ściśle określonym schematem, najczęściej zaświadczenia o zameldowaniu, akty urodzenia i zgonu oraz akty małżeństwa. Wówczas urzędy przyjmują również dokumenty sporządzone w języku polskim.

Tłumaczenia uwierzytelnione

O czym wspominaliśmy na samym wstępie, w niektórych przypadkach konieczne jest dostarczenie tłumaczenia uwierzytelnionego przygotowanego przez profesjonalnego tłumacza przysięgłego. Dotyczy to przede wszystkim dokumentacji sądowej, ale też i aktów notarialnych, aktów własności, dokumentacji medycznej itp.

Tłumaczenia zwykłe a uwierzytelnione – które potrzebne?

tłumaczenie przysięgłe dokumentówTo jakiego konkretnie rodzaju będziemy potrzebowali, zależy od specyfikacji samego dokumentu oraz indywidualnych wymogów określonego urzędu. O ten aspekt najlepiej jest dopytać jeszcze przed złożeniem odpowiedniego wniosku.

Zamawiając tłumaczenie uwierzytelnione, należy upewnić się, czy na każdej stronie widnieje czytelny podpis oraz pieczątka tłumacza przysięgłego. Ponadto dokument powinien zawierać również numer tłumacza, pod jakim widnieje na liście tłumaczy przysięgłych. W przypadku ich braku złożony wniosek może zostać automatycznie odrzucony.

Rate this post