Z Białorusi do Polski – formalności związane z przeprowadzką

0
3779
tłumacz

Każdego dnia granicę Polski z Białorusią przekracza około 2000 osób, wśród których około 20% to Białorusini emigrujący zarobkowo. Równie liczną grupę stanowią studenci i osoby chcące kształcić się na uczelni wyższej – około 16%. Każda z tych osób jednak musi przejść szereg procedur oraz wykonać tłumaczenie dokumentów, by móc swobodnie funkcjonować w Polsce. Jakie dokumenty są wymagane w naszym kraju oraz które z nich należy przetłumaczyć? O czym warto pamiętać, przeprowadzając się z Białorusi do Polski?

Przekroczenie granicy

Pierwszym etapem, z którym przyjdzie zmierzyć się obywatelom Białorusi, jest przekroczenie granicy. Ta w związku z zamieszkami jest częściowo zamknięta – do Rzeczypospolitej Polskiej można dostać się wyłącznie drogą powietrzną, o ile nie jesteśmy kierowcami samochodów ciężarowych lub pracownikami dyplomatycznymi. Fakt podróżowania samolotem oznacza więc pewne restrykcje co do tego, w jaki sposób wygląda przeprowadzka do Polski.

Zakładając, że ruch lądowy zostanie ponownie przywrócony, konieczne będzie posiadanie ze sobą dokumentów:

  • Paszport i wiza – tych dokumentów nie trzeba tłumaczyć, ponieważ każdy egzemplarz ma na sobie naniesione tłumaczenie w języku angielskim.
  • Książeczka zdrowia zwierzęcia – jeśli obywatel posiada zwierzę domowe, a w szczególności psa lub kota, zobligowany jest on do zabrania książeczki zdrowia z wewnętrznym tłumaczeniem na język angielski lub z tłumaczeniem przysięgłym z języka białoruskiego lub rosyjskiego na polski.
  • Zezwolenie na przewóz towarów – jeżeli planujemy przeprowadzkę ze znacznym gabarytem zakupów, konieczne będzie okazanie dokumentacji standardowo stosowanej w przepisach transportu i logistyki.

Przekroczenie granicy to dopiero początek obowiązków i dokumentacji, z jakimi obywatele Białorusi zetkną się w Polsce. Część osób decyduje się na przyjazd z kompletem przetłumaczonych dokumentów, jednak zdarzyć się może sytuacja, w której akurat tego potrzebnego tekstu nie mamy przetłumaczonego. Czy trzeba wtedy wracać na Białoruś, by tam dopełnić formalności? Absolutnie nie! Na szczęście, w Polsce dostępne są kompetentne i rzetelne biura tłumaczeń, które podejmą się tłumaczenia przysięgłego z języka białoruskiego na polski oraz z języka rosyjskiego na polski.

Dokumenty niezbędne do kształcenia się w Polsce

Pierwszą kwestią, w której obywatele Białorusi będą musieli posłużyć się tłumaczeniem przysięgłym dokumentów jest rekrutacja na uczelnie wyższe – wszelkiego rodzaju akademie, uniwersytety czy politechniki wymagać będą przedłożenia stosownych dokumentów. Na ich liście znajdują się:

  • Oryginał wyciągu ocen lub świadectwo dojrzałości (czyli polski odpowiednik matury podstawowej) ze stosowną apostille oraz tłumaczeniem przysięgłym wykonanym na język polski.
  • Analog (czyli egzaminy państwowe będące odpowiednikiem matury rozszerzonej) z tłumaczeniem przysięgłym wykonywanym na język polski. Analog jednak jest wymagany przez niewielką liczbę uczelni – na dzień publikacji wpisu są to Uniwersytet Warszawski oraz Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.
  • Opcjonalnie – zaświadczenie o znajomości języka polskiego na poziomie co najmniej B2, choć przy kierunkach prowadzonych w językach obcych taki dokument nie będzie wymagany.

Jeżeli student aplikuje na studia magisterskie lub doktoranckie, konieczne będzie przedłożenie dyplomu ukończenia studiów licencjackich (w przypadku rekrutacji 2. stopnia) lub studiów magisterskich (w przypadku rekrutacji doktoranckich). Takie dyplomy wraz z suplementem mogą zostać złożone w oryginale w języku angielskim, aczkolwiek warto wykonać tłumaczenie przysięgłe – szczególnie w sytuacji, gdy chcemy pobierać wykształcenie w języku polskim.

Dokumenty potrzebne do podjęcia pracy

Zakończenie edukacji wyższej lub emigracja zarobkowa sprawia, że wielu obywateli Białorusi postanawia zatrzymać się w Polsce celem podjęcia pracy. Tutaj także będą potrzebne dokumenty, które pomogą nam w znalezieniu stosownego zatrudnienia. Firmy oferujące pomoc przy przeprowadzce z Białorusi do Polski z reguły pomagają w załatwianiu tego typu formalności, jednak możliwe jest także samodzielne dopełnienie formalności.

Podstawowym typem dokumentów będą dyplomy potwierdzające nasze wykształcenie. Podobnie jak przy rekrutacji do uczelni, tak i tutaj konieczne będzie przedłożenie tekstów opatrzonych apostille oraz tłumaczeniem przysięgłym. Jeśli obywatel Białorusi posiada dyplom polskiej uczelni, wówczas pracodawca zrezygnuje z badania poprzednich świadectw kształcenia – tytuł licencjata, inżyniera lub magistra wraz z suplementem w zupełności wystarczy do stwierdzenia wykształcenia.

Kolejnymi dokumentami będą wszelkiego rodzaju zaświadczenia, certyfikaty lub uprawnienia do wykonywania określonych zawodów. Zdając egzamin zawodowy na Białorusi, konieczne będzie uzyskanie apostille na dokumencie, który chcemy przedłożyć u polskiego pracodawcy. Następnie z takim dokumentem dokonujemy tłumaczenia przysięgłego, dzięki czemu podczas rekrutacji będziemy mogli wylegitymować się pożądanymi kompetencjami.

Do rzadkości należą sytuacje, w których poproszeni zostaniemy o przedłożenie aktu urodzenia, zawarcia małżeństwa czy innych tego typu dokumentów. Nie trzeba zawczasu dokonywać ich tłumaczenia – wystarczy posiadać przy sobie poświadczone odpisy lub oryginały, by w razie potrzeby udać się do biura tłumaczeń.

Jakie jeszcze dokumenty warto przetłumaczyć?

Poza przedstawionymi wcześniej dokumentami, warto rozważyć tłumaczenie następujących tekstów:

  • Dokumentacja medyczna – kontynuacja leczenia w Polsce wymagać będzie przedłożenia nowemu lekarzowi prowadzącemu szeregu dotychczas wykonanych badań, obserwacji i innych tekstów, które zaświadczają o naszym obecnym stanie zdrowia.
  • Dokumentacja pojazdu – jeżeli zechcemy sprzedać pojazd kupiony i zarejestrowany w Białorusi, konieczne będzie przekazanie nowemu nabywcy kompletu dokumentów. Te najczęściej sporządzane są w języku białoruskim lub rosyjskim, toteż wykonanie tłumaczenia przysięgłego na język polski będzie obligatoryjne. Co więcej, polskie Wydziały Komunikacji honorują tylko te translacje, które zostały stworzone na podstawie oryginalnych dokumentów – warto o tym pamiętać.
  • Dokumenty kościelne – jeżeli w przyszłości rozważać będziemy dopełnienie kwestii administracyjnych wymaganych w kościele katolickim, pomocne okazać się mogą dokumenty z Białorusi. Do nich należeć będzie m.in. akt chrztu, świadectwo Komunii świętej czy bierzmowania, dzięki którym możliwe będzie zawarcie konkordatowego związku małżeńskiego. Te dokumenty także przedkłada się w postaci tłumaczenia na podstawie oryginałów lub poświadczonego wyciągu.
Rate this post