Tłumaczenie uwierzytelnione kwalifikowanym podpisem elektronicznym

0
3217
kwalifikowany podpis elektroniczny

Niezbędnym warunkiem dobrze prosperującego w dzisiejszych czasach przedsiębiorstwa jest reagowanie na potrzeby obecnego rynku. Wynika to z szybkiego rozwoju technologicznego. Korzystanie z innowacjii ma za zadanie usprawnić pracę i dawać większe możliwości w zakresie usług. Cele wprowadzenia nowych technologii w biznesie mają charakter społeczno-ekonomiczny i prowadzą do zaspokojenia potrzeb klientów. Zmiany w wykonywaniu obowiązków zawodowych, wynikające z postępu technologicznego, dotyczą niemalże każdej profesji, również tłumacza przysięgłego.

Co to jest kwalifikowany podpis elektroniczny?

Kwalifikowany podpis elektroniczny to podpis stosowany na dokumentach w formie cyforwej. Wywołuje on taki sam skutek prawny jak podpis odręczny, więc może być użyteczny zarówno przy sygnowaniu dokumentów wewnętrznych, jaki i urzędowych czy biznesowych. Rozporządzenie wydane przez Parlament i Radę Unii Europejskiej w 2014 roku określa warunki pełnej mocy elektronicznego podpisu kwalifikowanego. Według tego rozporządzenia powinien on być:

  • unikalnie przyporządkowany podpisującemu,
  • umożliwiający potwierdzenie tożsamości podpisującego,
  • powiązany z danymi, w taki sposób, aby ich modyfikacja była niemożliwa lub rozpoznawalna.
  • Jego równoważność z podpisem odręcznym potwierdza też art. 78 § 1 kodeksu cywilnego.

Podpisywanie tłumaczeń przysięgłych kwalifikowanym podpisem

Obowiązujące przepisy prawne mają odniesienie także do dokumentów, które generuje tłumacz przysięgły. Dzięki kwalifikowanemu podpisowi elektronicznemu można więc sygnować elektroniczne tłumaczenia oraz odpisy pism gwarantując im pełną moc prawną jak w przypadku innych dokumentów nim uwierzytelnionych. Usprawnia to pracę tłumacza, gdyż wszystkie operacje mogą być wykonywane elektronicznie. Tradycyjna archiwizacja nie jest konieczna – wszystkie dokumenty mogą być przechowywane bezpiecznie w formie cyfrowej. Dokument podpisany w ten sposób w kraju należącym do UE jest ważny we wszystkich państwach członkowskich. Dzięki takiemu ujednoliceniu przepisów można uniknąć wielu zbędnych i kosztownych formalności.

Jak wygląda tłumaczenie uwierzytelnione z podpisem elektronicznym i jaka jest jego moc?

Tłumaczenie uwierzytelnione w standardowej formie jest opatrzone oświadczeniem tłumacza o zgodności tłumaczenia z okazanym dokumentem. Aby było ważne, musi posiadać okrągłą pieczęć urzędową i podpis tłumacza. Jednak na mocy ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego oraz wspomnianego powyżej rozporządzenia Rady UE,cyfrowe tłumaczenie uwierzytelnione sygnowane kwalifikowanym podpisem elektronicznym ma taką samą moc prawną jak tradycyjne. Elektroniczny podpis jest odpowiednikiem odręcznego, a także pieczęci. Tego rodzaju cyfrowe tłumaczenie uwierzytelnione otrzymuje się w formie pliku, który jest zabezpieczony przed modyfikacją.

Procedura uzyskania kwalifikowanego podpisu elektronicznego

Aby uzyskać ważny kwalifikowany podpis elektroniczny należy zawrzeć umowę subskrypcyjną z komercyjnym certyfikowanym dostawcą, będącym pod nadzorem Ministerstwa Cyfryzacji. Ich lista znajduje się na stronie Narodowego Centrum Certyfikacji. Opłata zależna jest od podmiotów oferujących usługę, a wpływ na nią ma długość ważności certyfikatu. Klient musi okazać dokument tożsamości – konieczne jest osobiste stawiennictwo w centrum certyfikacji. Po weryfikacji danych instalowane jest adekwatne oprogramowanie na urządzeniu klienta. Subskrypcja trwa przez określony czas, jednak po jej wygaśnięciu możliwe jest jej odnowienie i dalsze korzystanie z usługi.

Tego rodzaju podpis znacznie usprawnia wszelkie czynności prawne. Korzystanie z niego jest szczególne zasadne w przypadku obejmowania stanowiska, na którym obrót dokumentami odbywa się z dużą częstotliwością. Dzięki takiemu rozwiązaniu możliwa jest znaczna oszczędność czasu i pieniędzy. Jest on bezpieczny i daje możliwość wygodnej archiwizacji sygnowanych dokumentów w formie cyfrowej. Forma ta ma wiele zalet i coraz bardziej wypiera standardową, więc warto być zaznajomionym z takim rozwiązaniem.

5/5 - szybkość ładowania