Tłumaczenie przysięgłe dokumentów do ślubu z obcokrajowcem

0
4280
tłumaczenia przysięgłe

Tłumaczenia jakich dokumentów są potrzebne, żeby zawrzeć ślub z obcokrajowcem?

Małżeństwo z cudzoziemcem zawierane w Polsce od strony formalnej wygląda bardzo podobnie, jak ma to miejsce w przypadku ślubu z obywatelem Polski. Konieczne będzie jednak dostarczenie dodatkowych dokumentów w celu potwierdzenia, że po stronie obcokrajowca nie ma przeszkód prawnych, które uniemożliwiałyby zawarcie związku małżeńskiego.. Należy zadbać również ewentualny udział tłumacza w ceremonii i wcześniejsze przygotowanie tłumaczeń przysięgłych dokumentów zza granicy – wyjaśniamy jakich.

Ślub cywilny z obcokrajowcem

Planując ślub cywilny z obcokrajowcem, przede wszystkim będziemy musieli skompletować wszystkie wymagane dokumenty i dostarczyć je do urzędu stanu cywilnego co najmniej na miesiąc przed planowanym terminem ślubu. Formalności wyglądają podobnie jak w przypadku ślubu z obywatelem Polski, konieczne będzie jednak również stwierdzenie braku przeciwwskazań do zawarcia związku małżeńskiego po stronie cudzoziemca – w tym celu warto udać się do ambasady lub konsulatu, gdzie uzyskamy pomoc w pozyskaniu odpowiednich dokumentów. Muszą one zostać przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego.

W sytuacji, gdy obcokrajowiec, który pragnie wstąpić w związek małżeński, nie mówi w języku polskim, konieczne będzie także zaangażowanie tłumacza przysięgłego w czasie ceremonii. To samo dotyczy świadków – mogą to być osoby, które nie posiadają polskiego obywatelstwa, jednak aby móc świadomie pełnić swoją rolę, muszą rozumieć język polski lub skorzystać z pomocy tłumacza.

Jakie tłumaczenia dokumentów należy przygotować, by zawrzeć ślub cywilny z obcokrajowcem?

Przygotowanie dokumentów koniecznych do zawarcia związku małżeńskiego z obcokrajowcem należy rozpocząć odpowiednio wcześnie, biorąc pod uwagę, że pozyskanie niektórych zaświadczeń z zagranicy i przetłumaczenie ich na język polski może być czasochłonne i wiązać się z pewnymi komplikacjami. Zostawiając tę kwestię na ostatnią chwilę  narażamy się na wiele niepotrzebnych nerwów, a w najgorszym wypadku ryzyko, że ceremonię trzeba będzie przełożyć na późniejszy termin.

Do zawarcia ślubu cywilnego z obcokrajowcem niezbędne będą:

 • Dokumenty tożsamości (dowód osobisty, paszport czy dokumenty meldunkowe);
 • Dowód wniesienia opłaty skarbowej – obecnie wynosi ona 84 zł;
 • Odpisy aktów urodzenia – w przypadku obcokrajowcy tłumaczenie przysięgłe odpisu aktu urodzenia;
 • Tłumaczenie przysięgłe zaświadczenia z ojczyzny cudzoziemca, potwierdzającego, że zgodnie z tamtejszym prawem może on bez przeszkód formalnych zawrzeć związek małżeński. Nie wszystkie państwa wydają podobne zaświadczenia – w przypadku jego braku konieczne będzie wystąpienie do sądu rejonowego, który może wydać zgodę na ślub bez tego dokumentu;
 • W przypadku osób, które już były w związku małżeńskim – akt małżeństwa z adnotacją o rozwodzie lub akt zgonu współmałżonka – jeżeli to dotyczy obcokrajowca dodatkowo tłumaczenie przysięgłe.
 • Deklaracja, jakie nazwiska mają nosić małżonkowie po ślubie i dzieci, jeżeli się pojawią.

Ślub konkordatowy z obcokrajowcem

Sytuacja wygląda bardzo podobnie w przypadku, gdy zdecydujemy się na ślub cywilny. W tym przypadku jednak komplet dokumentów powinniśmy złożyć w wybranym kościele (czy, w zależności od wyznania, innej świątyni lub związku wyznaniowym). W tym przypadku kwestii ewentualnego udziału tłumacza przysięgłego w ceremonii nie reguluje prawo, warto jednak te kwestie samodzielnie ustalić z księdzem.

Jakie tłumaczenia dokumentów należy przygotować, by zawrzeć ślub konkordatowy z obcokrajowcem?

Dokumenty, które należy przygotować w celu zawarcia ślubu konkordatowego z cudzoziemcem, to:

 • Dokumenty tożsamości;
 • Dowód wniesienia opłaty skarbowej – 84 zł.
 • Odpisy aktów urodzenia – w przypadku cudzoziemca z tłumaczeniem przysięgłym;
 • W przypadku ślubu z rozwodnikiem cywilnym – akt małżeństwa z adnotacją o rozwodzie lub odpis prawomocnego orzeczenia sądu, z wdowcem – akt zgonu współmałżonka, unieważnienia poprzedniego małżeństwa – akt małżeństwa z adnotacją o unieważnieniu;
 • Zaświadczenie z kraju cudzoziemca o tym, że nie ma przeszkód prawnych do zawarcia małżeństwa w Polsce wraz z tłumaczeniem przysięgłym.
 • Deklaracja, jakie nazwiska będą nosili małżonkowie po ślubie i dzieci.
Rate this post